Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She walks towards him."

แปลว่า:เธอเดินเข้าหาเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sasin.tien

ภาษาไทย ไม่ใช่ คำว่า "เค้า" เขียนให้ถูกต้องเป็น "เขา" และ she ก็ควรจะเป็น "เธอ"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Iris556383

I agree เค้า คือ เขา she คือเธอ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AshkoongMa

เธอเดินไปหาเขา

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา