"ขอบคุณ ลาก่อน!"

แปลว่า:Thanks, bye!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Puifai9

ตกลงต้องใช้คำไหนคะ อยากได้คำอธิบายด้วยว่าทำไมเป็นคำนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tricia436241

ใช้ bye นำหน้าก็ได้นิค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jFxq9

เราตอบ Thanks bye เฉลย Thanks you , bye

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

thanks ถูกแล้วถ้า thank you ไม่มี s น่าจะตอบได้หลายอย่างขึ้นกับตัวเลือกคำตอบว่ามีให้เลือกคำหรือว่าให้พิมพ์ ถ้าให้พิมพ์จะใช้ thanks หรือ thank you กับใช้ bye หรือ good bye ก็น่าจะถูกเช่นกัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

goodbye ไม่เว้นวรรค

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย