"Nó đã là một bộ phim thật vĩ đại đến nỗi tôi đã xem nó năm lần ."

Dịch:It was such a great movie that I watched it five times.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/loizzzzlau

i wish i can find this movie

1 năm trước

https://www.duolingo.com/aqut9

Lặp lại nhiều lần trong quá khứ không phải dùng htht sao?

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.