"Yes or no"

แปลว่า:ใช่หรือไม่

July 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sojM9

กูตอบว่า ใช่หรือไม่ บอกกูตอบผิดคำตอบที่ถูกคือ #ใช่หรือไม่ กูงง


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

งงเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/SirBiggunx

เว้นวรรคก็ผิดเหรอไอเวรรรร


https://www.duolingo.com/profile/BTTT728122

ใช่ป่ะ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย