"Yes or no"

แปลว่า:ใช่หรือไม่

July 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sojM9

กูตอบว่า ใช่หรือไม่ บอกกูตอบผิดคำตอบที่ถูกคือ #ใช่หรือไม่ กูงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย