"She runs with my aunt."

แปลว่า:เธอวิ่งกับป้าของฉัน

July 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SupharatKh1

"เค้า" ไม่ใช่ภาษาเขียนนะคะ ต้องใช้คำว่า "เขา"


https://www.duolingo.com/profile/Mint935625

ข้อนี้ฉันตอบถูกแต่โปรแกรมบอกว่าผิดอ่ะค่ะ แก้ด้วยนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย