1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เมื่อไหร่พวกเขาได้เขียนจดหมา…

"เมื่อไหร่พวกเขาได้เขียนจดหมายฉบับนี้"

แปลว่า:When did they write this letter?

July 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/FONCHOMPUN

น่าจะเป็น this letter มากกว่า the letter

July 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/RinradaFom

this หรือ the ในที่นี้มีความหมายเดียวกันค่ะ คือ เจาะจงว่าเป็นจดหมายฉบับไหน

October 26, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย