"We will not go to Canada."

แปลว่า:พวกเราจะไม่ไปแคนาดา

July 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natkamolya

ตอบถูกแล้วไม่ยอมให้ถูก ทำไม


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

คุณเจอปัญหานี้บนระบบไหนนะครับ ใช้ Duolingo บน Website? iOS phone? Android phone?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย