"We will not go to Canada."

แปลว่า:พวกเราจะไม่ไปแคนาดา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Natkamolya

ตอบถูกแล้วไม่ยอมให้ถูก ทำไม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

คุณเจอปัญหานี้บนระบบไหนนะครับ ใช้ Duolingo บน Website? iOS phone? Android phone?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย