"I drink tea."

แปลว่า:ฉันดื่มน้ำชา

July 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/.Io4R

ตอบไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/ploy137283

ต้องพิมพ์ว่า I drink tea. ^^


https://www.duolingo.com/profile/o1kP1

ฉันตอบถูกแต่ ดูเหมือนจะผิดทั้งๆๆที่ตอบเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/ploy137283

ต้องพิมพ์ว่า I drink tea. ^^


https://www.duolingo.com/profile/XOt81

ตอบถูกบอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

ตอบว่าผมดื่มชา ผิดเลย 55


https://www.duolingo.com/profile/Nudda2

จำจากตอนนั้นว่า drinks but say drink?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน