"He goes and I go."

แปลว่า:เขาไปและฉันไป

July 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TonJung

ผิดยังไง


https://www.duolingo.com/profile/Zens2504

เฮ้!!ตอบเหมือนเฉลยเลยนะเเต่บอกผิดอะไรเนี้ย


https://www.duolingo.com/profile/VeolYQ

He ทำไมเป็น. เธอ


https://www.duolingo.com/profile/inthava2

2/4/2019 เขา


https://www.duolingo.com/profile/serm20

She says she not he i tink that wrong.


https://www.duolingo.com/profile/EvieKanoon

8;pมาก อ่านเอาใครใช้คอม แปลไทยให้ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Chai357176

เว้นวรรคก็ไม่ได้ งงตรงที่ความหมายมันเปลี่ยนไปด้วยหรือถ้าเราเว้นวรรค


https://www.duolingo.com/profile/rabbit947163

เปลี่ยน I ไอใหญ่ เป็น i ไอเล็ก ผ่านเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย