https://www.duolingo.com/NguyenLiLy...2k

Mini game : Fill in the blank ~~Start~~

Nếu bạn nào ko biết luật thì vô đây nhé: HERE

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenLiLy...2k

Bảng tổng soát:

- ...Kaspersky... :

- 01278464620 :

- bunny_kaka :

- zZz...skin...zZz : 1p

- Lovely...Flora :

- ViscaRealMadrid : 0,5p

KHÓA DANH SÁCH TG

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenLiLy...2k

Câu 2 : _ O _ N _ R _

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

country

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Happy...-

country

1 năm trước

https://www.duolingo.com/zZz...skin...zZz
zZz...skin...zZz
  • 12
  • 12
  • 11
  • 9
  • 8
  • 8
  • 6
  • 3

sooners

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenLiLy...2k

sai

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.