https://www.duolingo.com/profile/_yoiii.30

Mini game : Fill in the blank ~~Start~~

Nếu bạn nào ko biết luật thì vô đây nhé: HERE

July 12, 2017

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_yoiii.30

Bảng tổng soát:

- ...Kaspersky... :

- 01278464620 :

- bunny_kaka :

- zZz...skin...zZz : 1p

- Lovely...Flora :

- ViscaRealMadrid : 0,5p

KHÓA DANH SÁCH TG

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_yoiii.30

Câu 2 : _ O _ N _ R _

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Toono-Takaki

country

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-...Happy...-

country

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/zZz...skin...zZz

sooners

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_yoiii.30

sai

July 12, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.