https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

TÌM CTV QUẢN LÝ VỀ PHẦN BÀI TẬP TRÊN BIỂU MẪU

Mị ko giỏi trên biểu mẫu lém nên ai giỏi vào làm ctv hộ mị nha trừ những bạn trong lớp ra

July 12, 2017

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/-Merci.

giving to me ^^ . Để tui lm cho ^^

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

bạn có hangoust ko ?

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Merci.

có mail , có hangoust , có fb .

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

cho cái hangousst

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Merci.

ranmori1465@gmail.com

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

bạn có để ảnh đại diện ko?

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Merci.

có , hình này

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

mị ko thấy hangouts đây vycandyce@gmail.com

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/-Merci.

ok

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/btshangnganguyen

tớ không hiểu biểu mẫu là gì vậy bạn

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/btshangnganguyen

hiểu rồi

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/animal-cute

mị có thể lm đc

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

level 5 ko đc đâu bạn

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/animal-cute

con Kayla_Cute đây chớ đâu mà xa -_-

Lv 11 TA Lv 7 TV

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

nhưng mà học sinh ko đc biết trước bài tập

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/animal-cute

-_- z là Kay k đc lèm hả? Chán bỏ xừ

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/..Nothing..

~ Cho tui làm =) ~

July 13, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.