https://www.duolingo.com/Ji...min1310

TÌM CTV QUẢN LÝ VỀ PHẦN BÀI TẬP TRÊN BIỂU MẪU

Mị ko giỏi trên biểu mẫu lém nên ai giỏi vào làm ctv hộ mị nha trừ những bạn trong lớp ra

1 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-Merci.
-Merci.
 • 13
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

giving to me ^^ . Để tui lm cho ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ji...min1310

bạn có hangoust ko ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Merci.
-Merci.
 • 13
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

có mail , có hangoust , có fb .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ji...min1310

cho cái hangousst

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Merci.
-Merci.
 • 13
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

ranmori1465@gmail.com

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ji...min1310

bạn có để ảnh đại diện ko?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Merci.
-Merci.
 • 13
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

có , hình này

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ji...min1310

mị ko thấy hangouts đây vycandyce@gmail.com

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Merci.
-Merci.
 • 13
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

ok

1 năm trước

https://www.duolingo.com/btshangnganguyen

tớ không hiểu biểu mẫu là gì vậy bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ji...min1310
1 năm trước

https://www.duolingo.com/btshangnganguyen

hiểu rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/animal-cute

mị có thể lm đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ji...min1310

level 5 ko đc đâu bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/animal-cute

con Kayla_Cute đây chớ đâu mà xa -_-

Lv 11 TA Lv 7 TV

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ji...min1310

nhưng mà học sinh ko đc biết trước bài tập

1 năm trước

https://www.duolingo.com/animal-cute

-_- z là Kay k đc lèm hả? Chán bỏ xừ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/..Nothing..

~ Cho tui làm =) ~

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.