"The man reads them his book."

แปลว่า:ผู้ชายคนนี้อ่านหนังสือของเขาให้พวกเขาฟัง

July 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SirusSuwan

แปลผิดแล้วมั๊งครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย