"Wewonthewarthankstothenavy."

Dịch:Chúng tôi đã chiến thắng cuộc chiến tranh nhờ có hải quân.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Simon-Nguyen

thế này được không: we won the war becouse the navy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Không được nha, sau because phải là mệnh đề, không phải một danh từ nha bạn.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.