https://www.duolingo.com/...Kaspersky...

~Mini game~ topic thứ 3 v:

...Kaspersky...
 • 21
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
1 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...Kaspersky...
...Kaspersky...
 • 21
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

Ai có điểm cao nhất tháng 7 sẽ làm lớp trưởng

Điểm cao nhì làm lớp phó

Lớp trưởng mỗi tháng : 12 lingot

Lớp phó mỗi tháng : 7 lingot

Lưu ý lớp trưởng và lớp phó không cần làm việc, cái đó coi như là phần thưởng

Sau 1 tháng ai cao nhất cũng sẽ làm lớp trưởng, lớp phó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/..LinLin-Yujin..
..LinLin-Yujin..
 • 25
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 473

Điểm trong học tập hay là điểm trong game thế em.......!?!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaspersky...
...Kaspersky...
 • 21
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

trong game chị! cố gắng on nhiều nha chị!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/..LinLin-Yujin..
..LinLin-Yujin..
 • 25
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 473

Vậy là coi như xong, chị ko tg game đc, mà có ai đề cao game hơn học tập đâu trời.......? T~T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaspersky...
...Kaspersky...
 • 21
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

Vào học em đổi h và ngày #

1 năm trước

https://www.duolingo.com/..LinLin-Yujin..
..LinLin-Yujin..
 • 25
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 473

Là sao hở em............~?!?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaspersky...
...Kaspersky...
 • 21
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

Câu 15 :

C _ ll _ c _ i _ n _

Câu cuối nha!

5p

4p

3p

1 năm trước

https://www.duolingo.com/stitchlongxu

collections

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Toono-Takaki

collections

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Kayla...-

collections

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nong92_

@stitchlongxu : K phải 2k8 đúng k?? :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/e7drik

ê tên kia bảo viết tên lại là harlyquinn kia mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/e7drik

cứ viết haphuonglaura

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.