Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cuốn hộ chiếu của tôi ở đây!"

Dịch:My passport is here!

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/B3Cm1a

Gần đây, khi chọn từ tiếng Anh phù hợp với câu dịch, không còn âm thanh nữa.

1 năm trước