"I eat pasta."

แปลว่า:ฉันกินพาสต้า

July 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Puifai9

พิมพ์ถูกต้องแล้ว แต่ไม่ผ่าน

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tanachok1

เพราะอะไรถูกแล้วนิ

October 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/rUuw10

ก้ผิมถูกปะวะ

January 28, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย