Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What are their demands?"

Dịch:Những yêu cầu của họ là gì?

1 năm trước

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan