Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"รองเท้าของฉันเป็นสีเขียว"

แปลว่า:My shoe is green.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nomorucus

My shoes are green

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EHs05

รองเท้าบ้านคุณมีข้างเดียวหรอคราบ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา