"รองเท้าของฉันเป็นสีเขียว"

แปลว่า:My shoe is green.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nomorucus

My shoes are green

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EHs05

รองเท้าบ้านคุณมีข้างเดียวหรอคราบ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย