"She is not a girl."

แปลว่า:เธอไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิง

July 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thanatip1

จะแปลเยอะเยะไปทำไม55555


https://www.duolingo.com/profile/RWFT3

ทำไมล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Pui389961

ผิด 2 รอบหละ ตกคำว่า "คนหนึ่ง"


https://www.duolingo.com/profile/benz147039

เธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนนั้น


https://www.duolingo.com/profile/Pui389961

ผิด 2 รอบหละ ตกคำว่า "คนหนึ่ง"


https://www.duolingo.com/profile/BassGang

พูดอีส ไม่ได้สีกที


https://www.duolingo.com/profile/kantinan3

ฉันตอบถูกนี้น่า


https://www.duolingo.com/profile/itthipong

ประโยคโครตย้อนแย้ง


https://www.duolingo.com/profile/ChantimaKa1

ก็ถูกแล้วหนิทำไมยังผิดอ้ะ อย่างนี้ก็ไปไม่ถึงไหนอ่ะดิ


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

Then what is she then??? 555


https://www.duolingo.com/profile/MeenoyPhou

ออกเสียง​ไม่​ถูก​:'(

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย