Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/min1179

mật ngữ 12 chòm sao [p3] by English

Today , we'll explore the 1st zodiac Aries [ Bạch dương ]

  • The peoples who belong to Aries , date of their birth are : 21/3 to 20/4 [những người thuộc cung này thường sinh ngày 21/3 đến 20/4]

-Lucky numbers : 1,9 [con số may mắn : 1 và 9]

-Days of week : Tuesday [ngày trg tuần : thứ Ba ]

-Metal : Iron [kim loại : sắt ]

-Flower : Geranium[hoa yêu thích : hoa phong lữ ]

-Element : fire [nguyên tố : Lửa ]

-Color : Red [ màu sắc : đỏ ]

Imgur

0
1 năm trước

13 Nhận xét