https://www.duolingo.com/.Dyy.

Tổng kết Mini game : Fill in the blank

.Dyy.
 • 16
 • 9
 • 4
 • 2

.Okari. : 1,5p = 0ling

ellymooncute: 2,5p = 0ling

phuonganh3a201 : 8,5p = 8lings

caRealMadrid : 4,5p = 4lings

...Anhp...: 3,5p = 3lings

AdagakiAki2: 8p = 8lings

sabo60159 : 3,5p = 3lings

-...A3_Manga...-: 2p

...Kaspersky...: 1,5p

DestartreK1st : 4p = 4lings

NovakDjokovik: 0,5p

.Totoro. : 1,5p

Các bn vào cmt nhận ling đi

Mong mod đừng xóa

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AdagakiAki2

cmt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaspersky...
...Kaspersky...
 • 21
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

V:

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KaDaChett

Xì. Người j mak ích kỉ. Nh~ ng` khác k dc cho 1 lings ra về mak tốn bao công sức nghĩ ra mak k dc j

1 năm trước

https://www.duolingo.com/stitchlongxu

cmt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sabo...60159

cmt

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.