https://www.duolingo.com/profile/Happy-Rainbow

Danh ngôn Tiếng Anh | Part 2

Bạn là người yêu thích ngoại ngữ? Hãy đọc danh ngôn tiếng Anh.Thú vị lắm đấy.

People who has so little knowledge of human nature as to seek happiness by changing anything but his own disposition will waste his life in fruitless efforts.

Người ít hiểu biết về bản chất con người tới nỗi muốn đi tìm hạnh phúc bằng cách thay đổi bất cứ thứ gì khác ngoài tâm tính của chính mình sẽ chỉ phí hoài cuộc đời trong những nỗ lực vô vọng.

The fountain of beauty is the heart, and every generous thought illustrates the walls of your chamber.

Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và mỗi ý nghĩ rộng lượng lại thắp sáng lên những bức tường trong căn phòng đó.

Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend.

Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự.

I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.

Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

Few things in the world are more powerful than a positive push. A smile. A word of optimism and hope. A “you can do it” when things are tough.

Một vài thứ trên thế gian này còn mạnh hơn một cú đẩy cật lực. Một nụ cười. Một từ thể hiện sự lạc quan và hy vọng. Một câu nói “bạn có thể làm được ” khi mọi việc trở nên khó khăn.

The winner says, “It may be difficult but it is possible”. The loser says, “It may be possible but it is too difficult”.

Người chiến thắng nói: ”Việc đó khó nhưng có thể làm được”. Kẻ chiến bại nói: ”Việc đó có thể làm được nhưng quá khó”.

Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in.

Tham vọng là con đường dẫn đến thành công. Đức kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.

Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with no determination.

Không gì có thể ngăn cản một người với sự quyết tâm cao độ đạt được giấc mơ của họ; không gì trên thế giớ này có thể giúp được một người không có sự quyết tâm.

If I had one gift that I could give you, my friend, it would be the ability to see yourself as other see you, because only then would you know how extremely special you are.

Nếu tôi có một món quà để tặng bạn, bạn tôi ơi, đó sẽ là khả năng bạn nhìn thấy mình như những người khác nhìn thấy bạn, bởi vì chỉ khi đó bạn mới biết bạn đặc biệt đến nhường nào.

Just as the wave cannot exist for itself, but is ever a part of the heaving surface of the ocean, so must I never live my life for itself, but always in the experience which is going on around me.

Như sóng không thể chỉ tồn tại đơn độc mà luôn là một phần của mặt biển nhấp nhô, tôi không bao giờ được bó hẹp cuộc đời tôi trong phạm vi của riêng mình mà luôn phải sống với những trải nghiệm đang diễn ra xung quanh.

Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty.

Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

Friendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.

Tình bạn không thể vay mượn. Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn.

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer.

Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.

A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.

Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.

If you have to ask how much friendship costs, you probably cannot afford it.

Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu, có lẽ bạn không đủ sức để mua đâu.

We cannot tell the precise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop, there is at last a drop which makes it run over; so in a series of kindness there is at last one which makes the heart run over.

Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành. Cứ nhỏ từng giọt nước vào bồn, sẽ tới lúc có một giọt nước làm tràn bồn; như vậy trong một chuỗi những điều tốt lành, sẽ tới lúc có một điều làm trái tim chan chứa.

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.

Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

Friendship cheers like a sunbeam, charms like a good story, inspires like a brave leader, binds like a golden chain, and guides like a heavenly vision.

Tình bạn reo vui như tia nắng, quyến rũ như một câu chuyện hay, truyền cảm hứng như một nhà chỉ huy dũng cảm, gắn kết như một sợi dây chuyền vàng, và dẫn đường chỉ lối như một cảnh mộng thiên đường.

When someone allows you to bear his burdens, you have found deep friendship.

Khi ai đó chấp nhận cho bạn mang hộ gánh nặng của họ, bạn đã tìm thấy tình bạn sâu sắc.

The rain may be falling hard outside But your smile makes it alright I’m so glad that you’re my friend I know our friendship will never end.

Dù ngoài trời mưa đang rất to Bạn mỉm cười, thế là mưa hóa nhỏ Mình vui lắm khi mình có bạn Tình bạn chúng ta sẽ mãi vững bền.

Friendship is like a garden. It is beautiful when it is watered and tended to with love and care of prayers, hugs, tears and cheers, but it will be withered up, dry up and die if left untouched.

Tình bạn giống như một khu vườn, chỉ đẹp khi được tưới nước và chăm sóc bằng tình yêu thương và sự quan tâm của những lời cầu nguyện, những cái ôm, những giọt nước mắt và niềm vui, nhưng nó sẽ héo úa, khô cằn và chết nếu không được ngó ngàng đến.

Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

False friend are like our shadow, keeping close to us while we walk in the sunshine, but leaving us when we cross into the shade.

Bạn giả dối giống như cái bóng của chúng ta, bám sát chúng ta khi chúng ta bước dưới ánh nắng mặt trời, nhưng lại rời bỏ chúng ta khi chúng ta bước vào bóng râm.

Don’t be discouraged. It’s often the last key in the bunch that opens the lock.

Đừng nản chí. Thường thì chiếc chìa khóa cuối cùng trong chùm chìa khóa lại mở được ổ khóa

If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again.

Nếu một ước mơ rơi xuống và vỡ thành nghìn mảnh, đừng bao giờ ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại.

The only service a friend can really render is to keep up your courage by holding up to you a mirror in which you can see a noble image of yourself.

Sự giúp đỡ duy nhất mà một người bạn có thể thực sự đem đến cho bạn là giữ vững lòng dũng cảm của bạn bằng cách giơ một tấm gương cho bạn soi để bạn có thể nhìn thấy hình ảnh cao quý của chính mình.

The strongest oak tree of the forest is not the one that is protected from the storm and hidden from the sun. It’s the one that stands in the open where it is compelled to struggle for its existence against the winds and rains and the scorching sun.

Cây sồi vững chãi nhất của khu rừng không phải là cây được bảo vệ khỏi cơn bão và giấu mình tránh ánh nắng mặt trời. Đó chính là cái cây mọc ở khu đất trống, ở đó nó buộc phải đấu tranh cho sự sinh tồn của mình chống chọi với gió mưa và mặt trời rát bỏng.

Most people have vast potential. most can do extraordinary things if they take the risks. Yet most don’t, they sit in front of the TV and treat life as if it goes on forever.

Phần lớn mọi người đều có tiềm năng khổng lồ, phần lớn đều có thể làm những điều phi thường nếu họ dám liều lĩnh. Tuy nhiên phần lớn không làm như vậy, họ ngồi trước ti vi và đối xử với cuộc đời như thể nó cứ tiếp diễn mãi mãi.

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.

Khi mọi việc dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải cùng chiều gió.

Emptiness is a symptom that you are not living creatively. You either have no goal that is important enough to you, or you are not using your talents and efforts in striving toward an important goal.

Sự trống rỗng là triệu chứng cho thấy bạn đang sống một cách thiếu sáng tạo. Hoặc bạn không có mục tiêu gì đủ quan trọng đối với bạn, hoặc bạn không đang sử dụng tài năng và nỗ lực của mình để phấn đấu cho một mục tiêu quan trong.

All people dream: but not equally.Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity; but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dreams with open eyes, to make it possible

Tất cả mọi người đều mơ; nhưng không như nhau. Những người mơ về đêm, trong những ngóc ngách sâu kín lờ mờ của tâm trí, khi thức giấc vào ban ngày mới nhận ra đó là ảo ảnh; nhưng những người mơ vào ban ngày mới là đáng gờm, vì họ có thể thực hiện giấc mơ của mình với đôi mắt mở to, để biến chúng thành hiện thực.


Nguồn: Kho Tàng Danh Ngôn

Xem thêm : Danh ngôn Tiếng Anh | Part 1

Thank you for reading!

July 14, 2017

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

like

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Satan...

like

July 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vannhi33529

like

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/YOONA3005

like

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ngibmt1

like

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Sirius..Black

like. Lâu rồi mới thấy bn trở lại :)

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/....LinYujin....

Hay lắm..........1 like cho bạn nhé.......~! ^-^

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

like

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/khaikhai218

hay, like

July 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nguyngiang618966

tớ rất thích I like

July 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/AmelioPepino

Cam on :)

July 17, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.