Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาดื่มน้ำมัน"

แปลว่า:He drinks oil.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Thanatip1

ไม่มีอะไรจะกินแล้วใช่ไหมเนี่ย5555

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NabeelNiyom

เออวะ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา