Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาส่งหนังสือพิมพ์"

แปลว่า:He delivers newspapers.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PloyNattar

he delivers newspaper.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 18
  • 12
  • 9
  • 9

ถ้าพูดถึงหนังสือพิมพ์แค่ฉบับหนึ่ง ต้องพูดอย่างนี้นะครับ

  • he delivers a newspaper
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา