"Tôi phải ăn trưa với anh ấy."

Dịch:I have to eat lunch with him.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mylove1802

Near

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hue378542
<pre>This answer not wrong! </pre>
3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.