Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi phải ăn trưa với anh ấy."

Dịch:I have to eat lunch with him.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mylove1802

Near

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hue378542
<pre>This answer not wrong! </pre>
1 tháng trước