"My grandfather is eighty."

แปลว่า:คุณปู่ของฉันอายุแปดสิบปี

July 14, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/ani47172

80ก็คือแปดสิบนั่นแหละ!

July 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/UL3j2

พิมพ์ถูกแล้วทำไมผิด?

March 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/bBgh681102

ตอบถูกทําไมถึงผิด

May 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/bBgh681102

ตอบถูกทําไมผิด

July 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Highschool176867

ถูกเเล้วนิ?

July 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/piyamas4

แล้วจะตอบยังไง

August 6, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย