"My grandfather is eighty."

แปลว่า:คุณปู่ของฉันอายุแปดสิบปี

July 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ani47172

80ก็คือแปดสิบนั่นแหละ!


https://www.duolingo.com/profile/UL3j2

พิมพ์ถูกแล้วทำไมผิด?


https://www.duolingo.com/profile/bBgh681102

ตอบถูกทําไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/bBgh681102

ตอบถูกทําไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/Highschool176867

ถูกเเล้วนิ?


https://www.duolingo.com/profile/piyamas4

แล้วจะตอบยังไง


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมไปเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย