"Mygrandfatheriseighty."

แปลว่า:คุณปู่ของฉันอายุแปดสิบปี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ani47172

80ก็คือแปดสิบนั่นแหละ!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/UL3j2

พิมพ์ถูกแล้วทำไมผิด?

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย