"A spider is an animal."

แปลว่า:แมงมุมเป็นสัตว์

July 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/4UPg2

คำตอบถูกเเล้ว เเต่มันไม่ผ่าน

July 15, 2017

https://www.duolingo.com/Patcharapo232658

คำตอบถูกเเต่ทำไมไม่ให้ผ่าน

December 5, 2017

https://www.duolingo.com/ice730918

คำตอบถูกเเต่ทำไมไม่ผ่าน

October 12, 2017

https://www.duolingo.com/joy613045

แปลยังไงก็ไม่ถูกเปลี่ยนด้วยค่ะ

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/Zens2504

ตอบถูกเเล้วนะ!!บอกผิดอีกเเล้วT^T

November 14, 2017

https://www.duolingo.com/0906100324

ถูกละเเต่ไม่ผ่าน

November 26, 2017

https://www.duolingo.com/kwan900464

คำตอบถูกแต่ไม่ผ่านคือ.......

December 10, 2017

https://www.duolingo.com/FLrC10

ตอบถูกเเล้วเเต่ทำไมผิดอะ

December 19, 2017

https://www.duolingo.com/NingChanip

ตอบถูกเเล้วเเต่ทำไมผิดอ่ะตัว

December 29, 2017

https://www.duolingo.com/armgamerTV

เหมือนกัน

February 20, 2018

https://www.duolingo.com/Patnareeon

ตอบถูกแล้วยังไห้ผิดอีก

February 22, 2018

https://www.duolingo.com/AsuneeSrit

คำตอบเหมือนกันทำไมผิด

December 22, 2018

https://www.duolingo.com/Jomjam288498

คำตอบถูกแต่ไม่ผ่าน

May 11, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย