"ฉันกลับจากงาน"

แปลว่า:I return from work.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Hafiz549899

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Hafiz549899

ควว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย