https://www.duolingo.com/profile/Kiriyoi

Mini game: Đuổi hình bắt chữ~~~START~~~

Nếu bạn nào chưa biết luật thì vô đây: HERE

July 15, 2017

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Kiriyoi

Bảng tổng soát:

  • koi1044 :

  • Shinohara-Akari :

  • Socola-qp :

  • Uyen_Shasha : 2 p

  • -...Julia...- : 2,5 p

  • minigirl005 :

  • -...Hisuki...- :

  • ...Alone... :

KHÓA DANH SÁCH

July 15, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.