Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Africa is beautiful."

แปลว่า:แอฟริกาสวย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น