"The afternoon"

แปลว่า:บ่ายนี้

July 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/VVWf6

บ่ายนี้..ตอบถูกค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/AshkoongMa

ช่วงบ่าย


https://www.duolingo.com/profile/w0V32

ตอน บ่าย


https://www.duolingo.com/profile/flints4

บ่ายนี้


https://www.duolingo.com/profile/Mach.ch

ตอบถูกแล้วผิดเฉย


https://www.duolingo.com/profile/M3iR7

ตอบถูกแต่ผิดเฉย


https://www.duolingo.com/profile/May886519

ตอบถูกเเล้วทำไมว่าผิดค่ะ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย