Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do we have enough votes?"

Dịch:Chúng ta có đủ những lá phiếu không?

0
1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyentinhuit

Chúng ta có đủ những lá phiếu chưa củng sai à? Wtf

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Chúng ta có đủ phiếu bầu chưa ? Cũng đúng nhé mod

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngn444864

V chung ta co du phieu khong? Khong dc a? Tiếng việt thì nhiều ngữ nghia lắm đa dạng nên đừng gò bó

0
Trả lời5 tháng trước