Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do we have enough votes?"

Dịch:Chúng ta có đủ những lá phiếu không?

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyentinhuit

Chúng ta có đủ những lá phiếu chưa củng sai à? Wtf

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Chúng ta có đủ phiếu bầu chưa ? Cũng đúng nhé mod

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngn444864

V chung ta co du phieu khong? Khong dc a? Tiếng việt thì nhiều ngữ nghia lắm đa dạng nên đừng gò bó

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

Chúng ta có đủ những phiếu bầu không vậy >>> sai?? Chào thua.

1 tháng trước