https://www.duolingo.com/profile/DL.user

[Hướng dẫn] Làm cách nào để tôi có thể học một khóa học mới?

Hi!

Bài đăng này sẽ hướng dẫn bạn cách học các ngôn ngữ khác trên cùng một tài khoản tại Duolingo.

Cách 1:

Bước 1:

Từ Trang chủ, các bạn chọn lá cờ kế bên Cây Kỹ Năng Tiếng Anh. Imgur

Bước 2:

Chọn Xem tất cả các khóa học ngôn ngữ Imgur

Bước 3:

Chọn ngôn ngữ nói là tiếng Anh để học các khóa học dành cho người nói tiếng Anh, vì hiện tại khóa học dành cho người nói tiếng Việt chỉ có một khóa duy nhất là Tiếng Anh. Imgur

Bước 4:

Chọn khóa học bạn muốn học Imgur

Bước 5:

Chọn Đổi khóa học Imgur


Cách 2:

Bước 1:

Chọn hình lá cờ kế bên ảnh đại diện, bạn sẽ thấy tên khóa học bạn đang học là tiếng Anh, chọn vào Thêm khóa học mới. Imgur

Bước 2

Chọn ngôn ngữ nói là tiếng Anh để học các khóa học dành cho người nói tiếng Anh, vì hiện tại khóa học dành cho người nói tiếng Việt chỉ có một khóa duy nhất là Tiếng Anh. Imgur

Bước 3:

Chọn khóa học bạn muốn học Imgur

Bước 4:

Chọn Đổi khóa học Imgur

*Bạn có thể thay đổi qua lại giữa các khóa học, tất cả những gì đạt được sẽ được bảo lưu, không bị mất khi bạn chuyển qua khóa học khác. ____

Tips:

Tại Trang chủ, bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các khóa bạn đang học bằng cách nhấp chuột vô hình lá cờ kế bên ảnh đại diện, rồi chọn khóa học bạn muốn đổi * Imgur

* Chỉ áp dụng đối với tab Trang chủ, không thể áp dụng với các tab khác (Words, Discussion, Labs), nếu ở các tab khác chỉ có thể chuyển đổi giữa các khóa học trên cùng một ngôn ngữ nói. Imgur Imgur

July 15, 2017

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.