1. Forum
  2. >
  3. Topic: Duolingo
  4. >
  5. Roman and Raquel's Galician C…

https://www.duolingo.com/profile/Roman_Huczok

Roman and Raquel's Galician Course Week 9

“Máis vale paxaro en man, que cento volando”

Boas! Cada semana resúltanos máis complicado buscar un tema do que falarvos, porque xa falamos de bastantes pero aquí seguiremos cada semana con algo novo para ensinarvos e loitando porque nos fagan caso dunha vez e por fin, podamos todos gozar de un curso de galego en condicións.

O dito desta semana é un dito moi usado na zona de Galiza, quizá dos máis usados que existen, xa que, tódolo mundo o coñece e tódolo mundo sabe que quere dicir. O significado deste dito é que máis vale posuír algo a que te prometan cen cousas máis, é dicir, se xa tes unha cousa non o xogues todo para conseguir moitas máis porque o final podes perder todo.

Esta semana vamos falar das posesións, imos facer un breve resumo de como se di en galego cando un obxecto pertence a unha persoa ou a outra e como sempre esperamos que esta lección os sexa moi útil e vos pareza moi interesante. Grazas por cada semana aprender con nós!

Hi! Each week it’s harder for us to find a topic to talk to you about, because we’ve already talked about quite a few, but here we continue every week with something new to teach you and fighting for Duolingo to pay attention to us and finally allow us to enjoy a formal course here.

This week’s saying is very frequently used in Galicia, perhaps one of the most used that exists, everyone knows it and everyone knows what it means. The meaning of this saying is that it’s worth more to possess something than to be promised a hundred more things, that is, if you already have something you shouldn’t gamble everything to obtain more because in the end you could end up losing everything.

This week we’re going to talk about possession, we’ll give a brief summary of how one states that an object belongs to one person or to another and as always we hope that this lesson is very useful and interesting for you. Thank you for learning with us every week.

A miña casa: My house

O teu boli: Your pen

O seu lápis: His/her/their pencil

O noso amigo: Our friend

O voso can: Your dog

As súas postais: His/her/their postcards

O meu banco: My bank

Os meus cartos: My money

As miñas amigas: My (female) friends

A túa man: Your hand

As túas cancións: Your songs

O coche é meu: The car is mine

O xardín é teu: The garden is yours

A culler é súa: The spoon is his/hers/theirs

O ordenador é voso: The computer is yours

A regra é nosa: The ruler is ours

As sandalias son súas: The sandals are his/hers/theirs

A cama é miña: The bed is mine

Os rotus son meus: The marker pens are mine

A almofada é súa: The pillow is his/hers/theirs

Os porcos son teus: The pigs are yours

Para rematar, a nosa canción

Here is the link to last lesson

July 15, 2017

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Lea.1717

Obrigada por fazerem este mini curso! Espero que me entendam... Vocês são falantes nativos de galego? Vou ver o curso completo quando tiver tempo. O link é esse no perfil, certo?


https://www.duolingo.com/profile/Roman_Huczok

Somos un equipo dun falante nativo de inglés e unha falante nativa de galego, cremos que así funciona moi ben, porque todo o noso inglés e todo o noso galego se escribe por nativos. Sí, teño o enlace ó curso completo no meu perfil. Estamos ledos que o noso curso sexa de axuda :-)


https://www.duolingo.com/profile/SuperSoul12345

Uhh... I don't understand.


https://www.duolingo.com/profile/Roman_Huczok

Everything is translated. If you like, you can follow the links at the bottom of the page in order to start from week one :-)

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.