"Bạn yêu cô gái nào?"

Dịch:Which girl do you love?

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Which girl do you love, which girl do you love, which girl do you love, which girl do you love, which girl do you love, which girl do love

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.