Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn yêu cô gái nào?"

Dịch:Which girl do you love?

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Which girl do you love, which girl do you love, which girl do you love, which girl do you love, which girl do you love, which girl do love

1 năm trước