Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có cách nào để ngăn chặn điều này không?"

Dịch:Is there a way to prevent this?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Is there away to prevent this, is there away to prevent this, is there away to prevent this, is there away to prevent this, is there away to prevent this, is there away to prevent this,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuongB

Is there a way to prevent this

6 tháng trước