"Tomorrowwearegoingtogotomysister'shouse."

Dịch:Ngày mai chúng tôi sẽ đến nhà của chị gái tôi.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khoa126584

tuc ghe dung ma sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynSen1

Nếu động từ là "go, come" thì chuyển từ thì tương lai gần sang thì tiếp diễn luôn. Ví dụ: I am going to my sister's house"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HueMinh2001

Be going to go là sao nhạ? Không có be going to go mà

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.