"Hiscatdrinks."

แปลว่า:แมวของเขาดื่ม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BlackOCG

เค้าเป็นภาษาพูดครับ และใช้แทนตัวเองเป็นส่วนมาก จะใช้ให้ถูกหลักภาษาไทยใช้แทนฝั่งคู่สนทนาหรือกล่าวถึงได้แค่ เขา เธอ คุณ พวกเขา จะไม่ใช้เค้าครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BlackOCG

หน้านี่ถูกครับ แต่ทำไมตอนตอบมีเค้าละครับ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย