"I have an apple."

แปลว่า:ฉันมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

July 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Laila415253

เขียนถูกเเล้วเขียนเหมืิอนคำเฉลยเลย เเต่ทำไมผิดอ้ะค้ะ??

July 17, 2017

https://www.duolingo.com/Gurce

ขอคัดลอกและวางคำตอบของคุณที่นี่ได้ไหมนะครับ ผมอยากเปรียบเทียบมันกับคำตอบเดิม

July 17, 2017

https://www.duolingo.com/yord367277

ฉันมีแอปเปี้ลลูกหนืง

July 24, 2017

https://www.duolingo.com/Gurce

มันผิดที่คำ หนึ่ง นะครับ

  • คุณพิมพ์ : ห น อื (สระอื) ง
  • สะกดคำอย่างถูกต้องคือ : ห น อึ (สระอึ) อ่ (ไม้เอก) ง
July 24, 2017

https://www.duolingo.com/TaweewatJu

ฉันมีแอปเปิ้ล

August 6, 2017

https://www.duolingo.com/DonlayaCha

ฉันมีเเอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

September 10, 2017

https://www.duolingo.com/PqqG11

ใช่ค่ะเป็นเหมือนกัน

August 19, 2017

https://www.duolingo.com/yord367277

ทำไมว่าผิด

July 23, 2017

https://www.duolingo.com/toei16

พิมถูกเเล้วทำไมบอกผิด

August 4, 2017

https://www.duolingo.com/PqqG11

อย่างงี้ก็ผ่านด่านไม่ได้ติดข้อนี้

August 19, 2017

https://www.duolingo.com/porkaew3

แก้ไขด้วย

September 10, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย