"I have an apple."

แปลว่า:ฉันมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

July 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Laila415253

เขียนถูกเเล้วเขียนเหมืิอนคำเฉลยเลย เเต่ทำไมผิดอ้ะค้ะ??


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

ขอคัดลอกและวางคำตอบของคุณที่นี่ได้ไหมนะครับ ผมอยากเปรียบเทียบมันกับคำตอบเดิม


https://www.duolingo.com/profile/yord367277

ฉันมีแอปเปี้ลลูกหนืง


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

มันผิดที่คำ หนึ่ง นะครับ

  • คุณพิมพ์ : ห น อื (สระอื) ง
  • สะกดคำอย่างถูกต้องคือ : ห น อึ (สระอึ) อ่ (ไม้เอก) ง

https://www.duolingo.com/profile/TaweewatJu

ฉันมีแอปเปิ้ล


https://www.duolingo.com/profile/DonlayaCha

ฉันมีเเอปเปิ้ลลูกหนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/PqqG11

ใช่ค่ะเป็นเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/yord367277

ทำไมว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/toei16

พิมถูกเเล้วทำไมบอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/PqqG11

อย่างงี้ก็ผ่านด่านไม่ได้ติดข้อนี้


https://www.duolingo.com/profile/porkaew3

แก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย