"Ihaveanapple."

แปลว่า:ฉันมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Laila415253

เขียนถูกเเล้วเขียนเหมืิอนคำเฉลยเลย เเต่ทำไมผิดอ้ะค้ะ??

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

ขอคัดลอกและวางคำตอบของคุณที่นี่ได้ไหมนะครับ ผมอยากเปรียบเทียบมันกับคำตอบเดิม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/yord367277

ฉันมีแอปเปี้ลลูกหนืง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

มันผิดที่คำ หนึ่ง นะครับ

  • คุณพิมพ์ : ห น อื (สระอื) ง
  • สะกดคำอย่างถูกต้องคือ : ห น อึ (สระอึ) อ่ (ไม้เอก) ง
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TaweewatJu

ฉันมีแอปเปิ้ล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DonlayaCha

ฉันมีเเอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PqqG11

ใช่ค่ะเป็นเหมือนกัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/yord367277

ทำไมว่าผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/toei16

พิมถูกเเล้วทำไมบอกผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PqqG11

อย่างงี้ก็ผ่านด่านไม่ได้ติดข้อนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/porkaew3

แก้ไขด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย