Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tác giả của cuốn sách này là ai?"

Dịch:Who is the author of this book?

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SBvfS

Who is this book's author

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Biden2016

Who is the author of this book

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NhoxHon
NhoxHon
  • 22
  • 3
  • 125

Khi nào dùng these khi nào dùng this

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Anh997110

Sao lại là this mà ko phải the

1 tháng trước