"She comes from Spain."

แปลว่า:เธอมาจากประเทศสเปน

July 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pharssorn

ไม่มีสระ อา

July 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/BenzGaming

He come form spain q

December 7, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย