Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"รองเท้าของเขา"

แปลว่า:His shoe

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/andi_kan
andi_kan
  • 20
  • 19
  • 11
  • 11
  • 3

His shoes ควรจะถุกก่วา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/suuiiSHO

His shoes รองเท้ามาเป็นคู่นะคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/XxCp7
XxCp7
  • 14
  • 33

น่าจะ His shoes มั๊ย

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา