Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The actor has a famous profile."

Dịch:Nam diễn viên có một tiểu sử nổi tiếng.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tonystark4342

Vãi mình ngu quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangVNT

Dịch profile là lý lịch khác tiểu sử chỗ nào mà sai ???

1 năm trước