"I will sell it."

แปลว่า:ฉันจะขายมัน

July 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThanitsraS

ฉันตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

ยังไงหว่า


https://www.duolingo.com/profile/UihmuY

ก็ตอบถูกแล้วนี่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย