"She is beautiful."

แปลว่า:เธอสวย

July 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sasin.tien

ในภาษาไทย ใช้คำว่า "หล่อนสวย" ก็ได้นะครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ชอบครับ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย