"Sheisbeautiful."

แปลว่า:เธอสวย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sasin.tien

ในภาษาไทย ใช้คำว่า "หล่อนสวย" ก็ได้นะครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย