"I eat meat."

แปลว่า:ฉันกินเนื้อสัตว์

July 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tak474241

ฉันตอบถูกต้อง4 รอบแล้ว แต่ไม่ให้ผ่าน?


https://www.duolingo.com/profile/malee958301

ฉันตอนถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/malee958301

ฉันตอบถูกไป 5 ครั้งแล้วค่ะ ยังไม่ให้ผ่าน !!!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย