"My husband comes from Spain."

แปลว่า:สามีของฉันมาจากประเทศสเปน

July 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThanitsraS

ออกถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย