"The woman drinks."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้ดื่ม

July 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Meisa143107

The คือชี้เฉพาะว่า "คนนี้" ส่วน drinks มี s น่าจะถูกแล้วนะคะ เพราะใช้กับ woman ค่ะ

March 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vQlR3

drinks แปลว่า ดื่มไม่ใช่หรอ

July 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/mEgu400942

ใช่

August 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/kantinan3

ใช่กับผู้ชายก็มีsใช่กับผู้หญิงก็มีsผิดตรงไหนไม่เข้าใจค่ะ

January 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/AkritJava

ไม่

July 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/WonSan1

drinks ถ้าจำไม่ผิด มันไม่มีตัว s นี้ค่ะ

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Sirinya17

ไม่เข้าใจการใช้ drink กับ drinks อ่ะ

February 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Talay.

ประธานเอกพจน์ กริยาต้องs,esค่ะ

April 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Zirnitra2

ก็ตอบว่า "ผู้หญิงคนนี้ดื่ม" แล้วทำไมผิดล่ะ

August 25, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย