"The woman drinks."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้ดื่ม

July 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Meisa143107

The คือชี้เฉพาะว่า "คนนี้" ส่วน drinks มี s น่าจะถูกแล้วนะคะ เพราะใช้กับ woman ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/vQlR3

drinks แปลว่า ดื่มไม่ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Zirnitra2

ก็ตอบว่า "ผู้หญิงคนนี้ดื่ม" แล้วทำไมผิดล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/kantinan3

ใช่กับผู้ชายก็มีsใช่กับผู้หญิงก็มีsผิดตรงไหนไม่เข้าใจค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/WonSan1

drinks ถ้าจำไม่ผิด มันไม่มีตัว s นี้ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Sirinya17

ไม่เข้าใจการใช้ drink กับ drinks อ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Talay.

ประธานเอกพจน์ กริยาต้องs,esค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/rainto_o

drinks แล้วไงจะให้พูดยังไง!!!!! ดริ๊งคซ์ เลยไหม?!?


https://www.duolingo.com/profile/n5zj10

ทำไหมพอเขียนตามที่บอกถึงผิดระค่ะทังที่เขียนแบบนั้นแท้ๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย